Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với banthegame.xyz. Bằng việc sử dụng website tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Lưu ý các thuật ngữ “nhà cung cấp” “tôi” hay “chúng tôi” để chỉ người chủ sở hữu của website này. Thuật ngữ “bạn” để chỉ những người truy cập hay sử dụng website này. “Website” hay “website này” để chỉ banthegame.xyz.

1. Toàn bộ nội dung trên website là thông tin thuộc sở hữu của banthegame.xyz và bạn có thể tham khảo. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo.

2. Bạn là người hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng bất kỳ thông tin hay tài liệu nào có trên website.

3. Khi truy cập và sử dụng nội dung trên website của tôi có nghĩa rằng bạn đã đồng ký bị ràng buộc bởi các điều khoản trong thông báo bảo mật của chúng tôi.

4. Các biểu tượng, logo, nhãn hiệu được hiển thị trên website thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Bạn bị cấm sử dụng chúng dưới bất kỳ hình thức và mục đích nào. Tất cả thông tin và nội dung trên website được bảo vệ bản quyền. Bạn bị cấm sửa đổi, sao chép, phân phối, hiển thị, xuất bản, bán, cấp phép, tạo các sản phẩm phái sinh hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào có trên website cho mục đích thương mại. Việc sử dụng trái phép nội dung mà chúng tôi cung cấp có thể dẫn đến việc chúng tôi yêu cầu bạn bồi thường thiệt hại.

5. Website này của chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các website khác cho phép bạn rời khỏi và truy cập đến tài liệu của bên thứ ba. Hoặc chúng tôi có thể đưa tài liệu bên thứ ba hướng về website này thông qua siêu liên kết. Chúng tôi không có quyền thay đổi, cập nhập hoặc kiểm soát nội dung trên website được liên kết. Việc chúng tôi liên kết đến một website khác không phải là sự chứng thực, ủy quyền, tài trợ hoặc hợp tác với website hay chủ sở hữu website đó. Nếu có bất cứ rủi ro nào bạn gặp phải với website liên kết đó sẽ không thuộc trách nhiệm của chúng tôi. Bạn phải hiểu những rủi ro này trước khi truy cập bất kỳ website nào được liên kết.

6. Trừ khi có quy định cụ thể nào khác thì tất cả nội dung, sản phẩm và dịch vụ trên website hoặc lấy từ website liên kết được cung cấp cho bạn đảm bảo chính xác nội dung. Nó không mang bất cứ ngụ ý nào về tính thương mại, bảo mật,…

7. Chúng tôi không xác nhận và chịu trách nhiệm về (a) tính chính xác hoặc độ tin cậy của ý kiến, lời khuyên, lời tuyên bố thông qua website bởi bất cứ nhà cung cấp nội dung bên noài; (b) bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên website được liên kết hoặc (c) khả năng hoặc độ tin cậy của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào thu được từ một website liên kết. Khác với yêu cầu theo luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do sự phụ thuộc của bạn vào thông tin có được thông qua website hoặc website được liên kết hoặc sự phụ thuộc của bạn vào bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ website được liên kết . Bạn có trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc nội dung nào khác có sẵn thông qua website hoặc có được từ website được liên kết. Vui lòng tìm kiếm lời khuyên của các chuyên gia, khi thích hợp, liên quan đến việc đánh giá bất kỳ ý kiến ​​cụ thể, lời khuyên, sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác.

8. Thông tin, phần mềm, sản phẩm và mô tả của các dịch vụ được công bố trên website hoặc website được liên kết có thể bao gồm các lỗi không chính xác hoặc lỗi đánh máy và chúng tôi đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm đối với các lỗi không chính xác đó. Chúng tôi không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng nội dung trên website đã hoàn tất hoặc được cập nhật. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật nội dung trên website. Chúng tôi có thể thay đổi nội dung trên website bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi có thể cải thiện hoặc thay đổi website bất cứ lúc nào.

9. Sử dụng website của chúng tôi có nghĩa rằng bạn đồng ý việc chậm trễ hoặc không thể sử dụng website này, website được liên kết có ảnh hưởng đến công việc, cá nhân bạn không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

10. Chúng tôi có thể ký hợp đồng với các công ty hoặc cá nhân khác để cung cấp dịch vụ cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc bất động nào của bất kỳ nhà thầu nào được chúng tôi sử dụng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho bạn.

11. Đó là nghĩa vụ độc quyền của bạn để duy trì và kiểm soát mật khẩu vào tài khoản của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra liên quan đến tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép tên người dùng và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào, do bạn không tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật đã nêu ở trên hoặc do bất kỳ ai mà bạn cấp quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

12. Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào website mà không có lý do hoặc thông báo, điều này có thể dẫn đến việc bị tịch thu và phá hủy tất cả thông tin liên quan đến tài khoản của bạn.

13. Bạn sẽ phải bồi thường cho chúng tôi hoặc chúng tôi vô hại trước mọi khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ việc bạn sử dụng nội dung của chúng tôi.

14. Chúng tôi có thể chỉ định điều khoản sử dụng dịch vụ này mà không cần sự đồng ý của bạn hoặc không phải tuân theo quyết định riêng của bạn.

15. Khi truy cập vào website của chúng tôi bạn phải đảm bảo rằng bạn đã đủ 18 tuổi trở lên.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm
banthegame.xyz không đảm bảo thứ hạng tìm kiếm. Các đề xuất, nội dung của website nhằm cung cấp thông tin từ việc tìm kiếm của bạn một cách tự nhiên. Website không cung cấp backlink cho website của bạn. Chúng tôi sẽ tuân thủ theo hướng dẫn từ các nhà cung cấp công cụ tìm kiếm và nỗ lực cải thiện thứ hạng.

Nói chung, bạn nên tránh các hành vi bị coi là lừa đảo hoặc lạm dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhồi nhét từ khóa, che giấu, chuyển hướng không minh bạch, đánh dấu sai phạm, nội dung trùng lặp, mua liên kết hoặc spam các trang mạng xã hội.